ANETA CZ s.r.o.

ICT specialisté
pro malé a střední firmy

Díky našim zkušenostem a znalostem produktů Microsoft pro Vás najdeme optimální řešení Vašich obchodních potřeb

Proč si nás obchodní partneři vybírají?

Více jak 20 let na trhu

Od roku 1999 poskytujeme strategické konzultace a  služby v oblasti ICT s využitím nejnovějších technologií společnosti Microsoft.

Individuální přístup

Vždy respektujeme specifické požadavky obchodních partnerů a tím posilujeme jejich konkurenční výhodu na trhu.

Globální řešení

Navrhujeme řešení, která neomezují obchodní partnery na jednu lokalitu, ale jsou dostupné kdykoliv a odkudkoliv.

Výhradní partnerství

Naprosto ctíme důvěrnost informací, sdílených s obchodními partnery a trvale pečujeme o vzájemný loajální obchodní vztah.

Online podpora

Poskytujeme preventivní péči ICT systémům včetně online podpory jejich uživatelům, kdykoliv ji potřebují bez ohledu na jejich lokalitu.

Obchodní příležitosti

Jsme rádi k dispozici každému zájemci, který chce používat jednoduchá, spolehlivá a průběžně modernizovaná ICT řešení.

Budujeme a udržujeme spolehlivou ICT infrastrukturu

Ochrana ICT infrastruktury

Vytváříme technické podmínky pro ochranu infrastrukturních prvků v souladu s nejlepšími doporučeními a legislativními požadavky.
Navrhujeme a implementujeme průběžně zásady bezpečnostního modelu "Zero Trust"

Standardizace ICT procesů

Spravujeme technické vybavení, aplikace, licence a podporujeme uživatele podle oborových zásad ITIL a MOF.

Optimalizace ICT nákladů

Eliminujeme vysoké investice do informačních technologií a optimalizujeme provozní náklady přechodem na Microsoft Azure cloud.

Poskytujeme obchodní řešení pro zvýšení týmové produktivity


Informační podpora procesů

Dodáváme systémy pro řízení vztahů a firemních procesů spolu s obchodními partnery Microsoft Dynamics 365.
Pro malé a střední společnosti využíváme automatizačních nástrojů z rodiny Microsoft 365.

Informační podpora projektů

Analyticky a technicky podporujeme projektové řízení s cloudovými nástroji Project Online a vhodnými plánovacími produkty z rodiny Microsoft 365.

Informační podpora týmů

Zlepšujeme efektivitu pracovních týmů s využitím cloudového prostředí Microsoft 365 a technologií Microsoft Azure.
Podporujeme technologicky řízení a činnost pracovníků v první linii kontaktu se zákazníky.

Podporujeme zajímavé projekty

Galerie Cesty ke světlu

Inspirativní experimentální terapeutický prostor vytvořený citlivým umělcem Zdeňkem Hajným, který v době, kdy se umění snaží především šokovat, šel vlastní cestou.
Hledal krásu, zobrazoval krásu a snažil se vybudit pocit krásy interaktivním zapojením vlastní myšlenkové kreativity diváka.

Domov svatého Josefa

Jedinečné nestátní neziskové zařízení poskytuje komplexní péči nemocným s roztroušenou sklerózou a poradenství jejich blízkým.
Tým pracovníků se stará o to, aby se každý klient cítil jako doma.
"Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde Ti rozumějí." Ch. Morgenstern

Hospic Anežky České

První hospic, založený v Česku v roce 1994, poskytuje lůžkovou i mobilní paliativní péči pro terminálně nemocné pacienty a podporu jejich rodinám.
Svědomitý personál péčí o nevyléčitelně nemocné naplňuje  celou šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný život. Zároveň však respektuje smrt jako nedílnou a přirozenou součást života.


Adresa

ANETA CZ s.r.o.
Pod Vinicí 123
280 02 Kolín


Telefon

Vedení: +420 321 000 001
Obchod: +420 321 000 005
Servis: +420 321 000 003
Sekretariát: +420 321 000 008


eMail

Vedení: executive@aneta.cz
Obchod: sales@aneta.cz
Servis: support@aneta.cz
Sekretariát: office@aneta.cz