Důležité odkazy

Zde si můžete stáhnout spolehlivé technické nástroje pro vzdálenou asistenci, díky kterým se k Vám připojíme na vyžádání, abychom Vám mohli pomoci v případě technických nesnázích na Vašem počítači, tabletu či mobilním telefonu.
Balíček
Účel balíčku

TeamViewer Host

Slouží ke vzdálené podpoře z našeho ICT dispečinku smluvním partnerům. Tato aplikace se musí instalovat a vyžaduje pro instalaci administrátorská práva.


Stáhnout
Teamviewer Quick Support

Slouží ke vzdálené podpoře nesmluvním partnerům nebo pro smluvní partnery v případe, kdy není žádoucí instalace Teamviewer Host aplikace.


Stáhnout
 Teamviewer Quick Support pro Android

Slouží stejně jako výše uvedená aplikace, ale instalace proběhne z Google Play.


Stáhnout
Teamviewer Quick Support pro iPhone/iPad 

Slouží stejně jako výše uvedená aplikace, ale instalace proběhne z Apple App Store.


Stáhnout